1. Regulamin szkoły My Place yoga & mindfulness
2. Regulamin świadczonych usług drogą elektroniczną
3. Polityka prywatności


Regulamin szkoły My Place yoga & mindfulness

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik zajęć w My Place przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia oraz oczekiwań w stosunku do zajęć.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić. Osoby z problemami zdrowotnymi są zobowiązane do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
 4. My Place nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej. 
 5. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o "dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych", dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. W My Place działamy na zasadach wzajemnego zaufania. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo wartościowe rzeczy możesz przekazać recepcji. Rzeczy znalezione na terenie szkoły znajdują się w recepcji. 

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 2. Buty zostaw przy wejściu, do innych pomieszczeń wchodź w obuwiu na zmianę, skarpetkach lub na bosaka.
 3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i krótkie spodenki. Ćwiczymy boso.
 4. Ćwicz najwcześniej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty, dlatego po obfitym posiłku trzeba poczekać nawet 3-4 godziny.
 5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Po wyjściu z sauny, solarium lub długim przebywania na słońcu.
 6. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
 7. Przed zajęciami wyłącz telefon i zostaw go w szatni.
 8. W trakcie zajęć nie pij. Jeśli potrzebujesz, zwilż usta lub przepłucz jamę ustną. 
 9. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją i zostawić ja w szkole.
 10. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 11. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
 12. Dbaj o czystość i porządek w sali. Po każdym ćwiczeniu odnoś pomoce na ich miejsce.

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć przez 30 dni. Pierwsze zajęcia dla każdego ucznia są bezpłatne. Można również wykupić jednorazową wejściówkę.
 2. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 3. Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 4. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
  - korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, koce, wałki, paski i klocki.
  - używać w sali ćwiczeń mat,
  - korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.
 7. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
 8. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Uczeń bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI STOSOWANEJ W SERWISIE 

www.myplace-yoga.pl

 1. Dokument, który czytasz, określa zasady przetwarzania i ochrony danych, które przekazują osoby korzystające ze strony www.myplace-yoga.pl.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest My Place Marek Rosłan.
 3. Strona www.myplace-yoga.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  - poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę www.myplace-yoga.pl.
  - poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez formularz kontaktowy i/lub zapis na newsletter.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony www.myplace-yoga.pl (m.in. które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownik trafił na konkretną podstronę) - tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitycs.
  - w celu lepszego dopasowania reklam i prowadzenia kampanii remarketingowych na Facebooku - dzięki temu reklamy powiązane z serwisem www.myplace-yoga.pl wyświetlają się tym osobom, których zainteresowania pokrywają się z treścią serwisu www.myplace-yoga.pl - takie zarządzanie reklamami możliwe jest dzięki zastosowaniu Piksela Facebooka.
 5. Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, zarówno dla konkretnej witryny, jak i dla wszystkich połączeń z przeglądarki, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na stronach internetowych.
 6. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu: zbierania danych kontaktowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) od osób zainteresowanych otrzymywaniem newslettera, czyli wiadomości email z informacjami o bieżącej działalności My Place yoga&mindfulness, nowych usługach i ofertach. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych,ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili. Z newslettera można wypisać się w każdej chwili klikając w link "Wypisuję się z newslettera", który znajduje się na dole, w każdym newsletterze, lub wysyłając prośbę na adres biuro@myplace-yoga.pl
 7. Poza opisanymi wyżej przypadkami koniecznymi do funkcjonowania i rozwijania serwisu www.myplace-yoga.pl, dane pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 8. W serwisie www.jogarytm.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.myplace-yoga.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Osobom korzystającym z serwisu www.myplace-yoga.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.
 11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem biuro@myplaceyoga.pl .


REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

1. Definicja pojęć użytych w regulaminie

Szkoła - My Place yoga & mindfulness, ul. Syta 93A lok. 4, 02-687 Warszawa

Firma - My Place Marek Rosłan, ul. Bruzdowa 140F, 02-991, Warszawa

Dane rejestrowe - NIP 951-20-65-881, REGON 383675480,

Strona internetowa - strona internetowa www.myplace-yoga.pl

Karnety - karnety do Szkoły przedstawione w ofercie Szkoły dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem Strony internetowej.

Kupujący - osoba, która dokonała zakupu on-line.

2. Zasady sprzedaży online

1. Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

a) Zarejestrowania się na Stronie internetowej poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail

b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na Stronie internetowej,

c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,

d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.

3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminu. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.

9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.

10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie Szkoły. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie przygotowana karta z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu.

11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji Szkoły. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@myplace-yoga.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście w recepcji Szkoły. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji Szkoły.

12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Szkoły.

13. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

15. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@myplace-yoga.pl

17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,

b) datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,

c) opis przedmiotu reklamacji.

18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Szkołę.

21. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

22. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Szkoły.

23. Szkoła świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

24. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na Stronie Internetowej w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

25. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na Stronie Internetowej. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

26. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na Stronie internetowej oraz w recepcji Szkoły.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych My Place Marek Rosłan, ul. Bruzdowa 140F, 02-991, Warszawaz Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty",  "Administrator" , "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

1. My Place jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli dokonujesz zakupu karnetu, rezerwacji miejsca na warsztaty/wyjazdy z jogą/mindfulness lub zapisu na kurs to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. My Place jest także administratorem danych  adresów mailowych osób zapisanych na newsletter.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu realizacji Usług świadczonych przez Szkołę

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, Kurs, warsztat/wyjazd z jogą/mindfulness, zakupiłeś karnet.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w zajęciach, wyjazdach lub warsztatach. Dane osobowe osób, które zasubskrybowały newsletter będą przetwarzane do czasu anulowania subskrypcji.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Szkoły jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@myplace-yoga.pl

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Szkoła ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Szkoła nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!